Triage

Aan de telefoon wordt kort gevraagd waar mensen voor komen. Dit is nodig om de juiste hulpverlener in te schakelen en voldoende tijd hiervoor in te plannen. Hierdoor kan uitloop van het spreekuur worden voorkomen.
Een deel van de vragen kan door de assistente worden afgehandeld wanneer het om kwalen gaat die zonder tussenkomst van de huisarts vanzelf genezen.