Oogonderzoek

Het onderzoek kan door de huisarts en door de Physician Assistant uitgevoerd worden, beiden hebben de opleiding hiervoor gevolgd.
Het oogonderzoek is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

Visusonderzoek

(gezichtsscherpte en blikveld) met test op eventuele noodzaak voor een bril

Spleetlamponderzoek

(hoornvlies, oogleden, voorste oogkamer, lens, glasvocht)

Netvliesonderzoek

Hiertoe wordt de pupil met druppels verwijd, zodat na tien minuten tot achterop het netvlies gekeken kan worden. De foto’s die hiervan gemaakt worden kunt u meteen zien. Omdat u iets waziger kunt zien na het onderzoek, is ons advies om na dit onderzoek niet zelf te rijden

Oogdrukmeting

 

Diabetische retinopathie

Ten gevolge van diabetes kunnen er beschadigingen optreden aan het netvlies, die zonder behandeling slechtziendheid of blindheid kunnen veroorzaken.
De afwijkingen zijn vaak al langer aanwezig voordat het zicht vermindert, daarom wordt het onderzoek jaarlijks herhaald, ook als er géén klachten zijn.
De veranderingen leiden tot lekkage van vocht uit de bloedvaatjes in het netvlies en tot vorming van nieuwe vaatjes. Zodra dit met het oogonderzoek wordt vastgesteld kunt u doorverwezen worden naar de oogarts.

 

Het onderzoek

Als eerste wordt het zichtvermogen getest, vervolgens de druk gemeten.
Daarna wordt elk oog gedruppeld. Het duurt zo’n 10 minuten tot een kwartier om de druppels in te laten werken. In die tijd wacht u in de wachtkamer. De pupillen worden dan wijd, maar het lezen wordt tijdelijk wat waziger. Zodra de pupillen wijd genoeg zijn wordt het onderzoek vervolgd en met de spleetlamp de lens bekeken. Soms is het licht fel aan het oog, maar dit duurt maar kort. Daarna worden met een speciale netvliescamera de foto’s gemaakt. Afgezien van een korte flits merkt u hier niets van.
Het resultaat wordt ter plekke bekeken en aan u meegedeeld. Bij afwijkingen wordt u naar een oogarts verwezen, bij twijfel worden de foto’s aan een oogarts ter beoordeling aangeboden. Deze geeft binnen drie werkdagen uitsluitsel.
Als er geen afwijkingen zijn wordt het onderzoek na een jaar herhaald. 

 

Specialisten: Martin de Boer  |   Gea de Boer-Huis