" />

Martin de Boer

Ik ben een kritische, gedreven huisarts die helder probeert weer te geven wat er speelt. Alle partijen zijn immers gebaat bij duidelijkheid. De veelzijdigheid van mijn beroep spreekt mij aan, evenals het opbouwen van contacten van met mijn patiënten en hun gezinsleden.
 
Mijn artsopleiding heb ik in Groningen gevolgd en afgerond in 1994.
Aansluitend heb ik twee jaar op de afdeling chirurgie in het Martiniziekenhuis gewerkt en drie jaar bij psychiatrie in Winschoten en Leeuwarden. Van 1999 tot 2001 heb ik bij de luchtmacht als officier-arts gewerkt, waar ik de ATLS-cursus (Advanced Trauma Life Support) heb gevolgd. Uiteindelijk ben ik ingestroomd in de huisartsenopleiding.
 
Na vestiging in Ter Apel heb ik niet stilgezeten en inmiddels drie vervolgopleidingen afgerond: echografie, oogheelkunde en reizigersgeneeskunde. De reden hiertoe ligt verweven in de visie van de praktijk waarin een breed aanbod aan gekwalificeerde zorg laagdrempelig in de eigen omgeving wordt geboden.
 
In 2016 heb ik de opleiding tot SCEN-arts afgerond. De SCEN-arts is geen behandelend arts van de betreffende patiënt maar een onafhankelijke en deskundige collega van een andere arts, en voert de zogenaamde ‘second opinion’ uit die verplicht is in het kader van de euthanasiewet. Een SCEN-arts toetst of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. 
 
Het mag duidelijk zijn dat de veelzijdigheid, de continuïteit van de zorg, de specialisaties het plezierige contact met mijn patiënten en de samenwerking binnen het goed geschoolde team er toe bijdragen dat ik dagelijks met plezier aan het werk ga. 
 

 

Specialisaties: Oogheelkunde  |  Echo onderzoek   | BIGnr 49043982701